I ett storkök kan även ett kort avbrott innebära ekonomiska förluster. Förebyggande service av maskiner och förbrukningsmaterial är det bästa sättet att undvika dyra och onödiga stopp i arbetet. Därför rekommenderar vi våra avtal om årsservice. Varje avtal utformas helt och hållet efter era maskiner och er kostnadsnivå.

Ta kontakt för mera information om serviceavtal och våra övriga tjänster!

Jonas Seitovaara
Tel: +358 (0) 40 0362 710
jonas@luxon.fi